میزبانی NVMe آلمان

طلائی

امکان انتخاب نسخه php
15 گیگ پهنای باند
کلودلینوکس بر پایه cenots7 سیستم عامل
پشتیبان گیری ( روزانه / هفتگی )

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی هر هاست
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی هر هاست
 • 50 عدد ep هر هاست
 • 3 مگابایت بر ثانیه میزان I/O هر هاست
پلاتین

امکان انتخاب نسخه php
25 گیگ پهنای باند
کلودلینوکس بر پایه cenots7 سیستم عامل
پشتیبان گیری ( روزانه / هفتگی )

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی هر هاست
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی هر هاست
 • 50 عدد ep هر هاست
 • 3 مگابایت بر ثانیه میزان I/O هر هاست
تیتانیوم

امکان انتخاب نسخه php
35 گیگ پهنای باند
کلودلینوکس بر پایه cenots7 سیستم عامل
پشتیبان گیری ( روزانه / هفتگی )

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی هر هاست
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی هر هاست
 • 50 عدد ep هر هاست
 • 3 مگابایت بر ثانیه میزان I/O هر هاست