میزبانی پر سرعت ایران

یک گیگ

امکان انتخاب نسخه php
15 گیگ پهنای باند
کلودلینوکس بر پایه cenots7 سیستم عامل
پشتیبان گیری ( هفتگی/ ماهیانه)

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • 3000 مگابایت رم اختصاصی هر هاست
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی هر هاست
 • 100 عدد ep هر هاست
 • 3 مگابایت بر ثانیه میزان I/O هر هاست
دو گیگ

امکان انتخاب نسخه php
30 گیگ پهنای باند
کلودلینوکس بر پایه cenots7 سیستم عامل
پشتیبان گیری ( هفتگی/ ماهیانه)

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • 3000 مگابایت رم اختصاصی هر هاست
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی هر هاست
 • 100 عدد ep هر هاست
 • 3 مگابایت بر ثانیه میزان I/O هر هاست
سه گیگ

امکان انتخاب نسخه php
40 گیگ پهنای باند
کلودلینوکس بر پایه cenots7 سیستم عامل
پشتیبان گیری ( هفتگی/ ماهیانه)

 • 3000 مگابایت فضای میزبانی
 • 3000 مگابایت رم اختصاصی هر هاست
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی هر هاست
 • 100 عدد ep هر هاست
 • 3 مگابایت بر ثانیه میزان I/O هر هاست