کاربران محترم پیشروهاست در صورتی که برای ارسال به ایمیل های یاهو دچار مشکل شدند ابتدا قسمت spam ایمیل را چک کنند در صورتی که ایمیل تا چهار ساعت به قسمت spam هم وارد نشده بود از طریق تیکت اطلاع رسانی کنند. به دلیل ارسال های اسپم بعضی از کاربران امکان php mail غیر فعال گردید ، لازم است برای موارد اطلاع رسانی خود شیوه smtp را فعال کنید.


Tuesday, October 29, 2019

« بازگشت