میزبانی پر سرعت ایران

یک گیگ
 • فضا 1 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 15 گیگابایت
 • وب سرور Apache
 • امکان ریدایرکت بله
 • دیتابیس 2 عدد
 • پارک دامین 10 عدد
 • افزودن دامین 0 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی/ماهیانه
دو گیگ
 • فضا 2 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 30 گیگابایت
 • وب سرور Apache
 • امکان ریدایرکت بله
 • دیتابیس 3 عدد
 • پارک دامین 20 عدد
 • افزودن دامین 0 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی/ماهیانه
سه گیگ
 • فضا 3 گیگابایت SSD
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • وب سرور Apache
 • امکان ریدایرکت بله
 • افزودن دامین 3 عدد
 • پارک دامین 30 عدد
 • دیتابیس 5 عدد
 • SSL رایگان دارد
 • پشتیبان گیری هفتگی/ماهیانه